IGFPhotonics Seminar

Polimerowe i półprzewodnikowe układy hybrydowe do fotowoltaiki,fotokatalizy i elektrokatalizy

prof. dr hab. Magdalena Skompska

Pracownia Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

May 23, 2019, 12:15 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.02


Back