IGFVision science - seminar

Na tropie świadomej percepcji bodźca wzrokowego - badania EEG pacjentów z zaburzeniami świadomości

dr Anna Duszyk

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

April 14, 2021, 1:15 p.m., on-line


Back