IGFSeminar in lithosphere and planetology physics

Metody geofizyczne w badaniach wałów przeciwpowodziowych w Polsce

Dr hab. Paweł Wiejacz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja w Legionowie

 

Dec. 14, 2018, 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58


Back