IGFSeminar in lithosphere and planetology physics

Masses of non-observed "tails" of the asteroid families

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński, dr Ireneusz Włodarczyk

Instytut Geofizyki Wydział Fizyki UW; Obserwatorium Astronomiczne, Chorzów

 

May 31, 2019, 9:30 a.m., ul. Pasteura 5, sala B4.58


Back