IGFEvent

25. Festiwal Nauki w Warszawie

Komitet Organizacyjny Festiwalu Nauki

Uniwersytet Warszawski

 

Sept. 17, 2021, 9 a.m.

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Nauki w Warszawie, który odbędzie się w dniach  17-26 września 2021. Festiwal powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

Festiwal jest głosem naukowców przekonanych, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia, również, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce. Finansowanie budżetowe nauki było i jest niskie, jest w nim wciąż zbyt niski wkład funduszy prywatnych przedsiębiorców i korporacji. Stąd nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

Imprezy odbywają się w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Festiwal dzieli się na część imprez otwartych, ogólnie dostępnych oraz zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, które przychodzą do instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).

Zapraszamy wszystkich, bez względu na formalne wykształcenie. Festiwal przedstawia wiele dziedzin nauki. Dbamy o dostosowany do różnych grup odbiorców format spotkań. Przedstawiamy naukę w przystępny sposób: spotkania prowadzą osoby, które poza dorobkiem naukowym cechuje także zdolność objaśniania złożonych kwestii w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Szczegółowy program 25. Festiwal Nauki w Warszawie dostępny jest tutaj: https://festiwalnauki.edu.pl/program

Serdecznie zapraszamy na spotkania z naukowcami z naszego Instytutu:

Sob., 25/09, 10:00-11:00, wykład

dr Piotr Wróbel Nanofotonika w służbie medycyny przyszłości
Technologie oparte na świetle wywierają coraz większy wpływ na nasze życie, zapewniając szybki przepływ informacji, budowę autonomicznych pojazdów, czy zaawansowane metody leczenia.
link

Sob., 25/09, 11:30-12:30, wykład

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Co nowego w VI Raporcie IPCC?
W latach 2021-2022 systematycznie publikowane będą kolejne dokumenty VI Raportu IPCC o zmianie klimatu (6th IPCC Assesment Report). Pierwszym dokumentem jest raport I Grupy Roboczej podsumowujący stan wiedzy naukowej (Physical Science Basis), przygotowywany przez ponad 230 autorów, naukowców z całego świata. Co nowego w tej części? O tym opowiem w trakcie wykładu.
link
Sob., 25/09, 13:00-14:00, wykład dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz. Wpływ zmian klimatu na powstawanie i rozwój mgieł nad Polską
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem mgły - głównie mgły radiacyjnej, podstaw fizycznych jej powstania, rozwoju oraz zaniku. Pokazany będzie wpływ zmian klimatu na mgły nad Polską.
link
Pon., 20/09, 10:00-11:00, film  dr Marta Wacławczyk Krótki film o żeglowaniu
Opowiemy o zagadnieniach związanych z aerodynamiką i hydrodynamiką żeglowania. Co to jest kąt martwy? Czym różni się kurs ostry od kursu pełnego? Kiedy jacht płynie najszybciej?
link
Pon., 20/09, 10:00-11:00, wykład dr Marta Wacławczyk Krótki film o żeglowaniu
Opowiemy o zagadnieniach związanych z aerodynamiką i hydrodynamiką żeglowania. Co to jest kąt martwy? Czym różni się kurs ostry od kursu pełnego? Kiedy jacht płynie najszybciej?
link

Current events
Archive events