IGFThermodynamics of the atmosphere

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie sposób opis termodynamicznych własności atmosfery jako gazu doskonałego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pary wodnej.

Program:

1. Skład i struktura atmosfery.

2. Równanie stanu gazu doskonałego dla powietrza atmosferycznego.

3. Podstawowe zagadnienia termodynamiki atmosfery.

4. Wykorzystanie zasad termodynamiki w analizie procesów atmosferycznych.

5. Przemiany adiabatyczne w atmosferze. Procesy politropowe.

6. Termodynamika powietrza suchego i wilgotnego. Diagramy termodynamiczne. Temperatura wirtualna i temperatura potencjalna.

7. Woda w atmosferze. Przemiany fazowe. Ciepło utajone. Temperatury: punktu rosy, ekwiwalentna, wilgotnego termometru.

8. Warunki równowagi w atmosferze. Metoda cząstki i metoda warstwy.

Podręczniki

1. Salby M. L., Fundamentals of Atmospheric Physics.

2. Rogers R. R. and M. K. Yau, A short course in cloud physics

3. Iribarne J.V. and H.R. Chao, Fizyka Atmosfery

4. Curry J.A. and P.J. Webster, Thermodynamics of Atmospheres and Oceans

5. Iribarne J.V. Atmospheric thermodynamics

Academic year: 2017/2018
Semester: summer


Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Hanna Pawłowska

Lecture documents:

termodynamika_1.pdf (2.6 MB)
Wykład
Lecture documents:

termodynamika_2.pdf (2.6 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Lecture documents:

termodynamika_3.pdf (2.7 MB)
Wykład
Lecture documents:

termodynamika_4.pdf (2.1 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Lecture documents:

termodynamika_5.pdf (2.3 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Lecture documents:

termodynamika_6.pdf (1.6 MB)
Wykład
Lecture documents:

termodynamika_7.pdf (2.0 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Lecture documents:

termodynamika_8.pdf (2.0 MB)
Wykład
Lecture documents:

termodynamika_9.pdf (1.8 MB)
Wykład
Lecture documents:

termodynamika_10.pdf (1.8 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Lecture documents:

termodynamika_11.pdf (4.3 MB)
Wykład