IGFTermodynamika atmosfery

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie sposób opis termodynamicznych własności atmosfery jako gazu doskonałego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pary wodnej.

Program:

1. Skład i struktura atmosfery.

2. Równanie stanu gazu doskonałego dla powietrza atmosferycznego.

3. Podstawowe zagadnienia termodynamiki atmosfery.

4. Wykorzystanie zasad termodynamiki w analizie procesów atmosferycznych.

5. Przemiany adiabatyczne w atmosferze. Procesy politropowe.

6. Termodynamika powietrza suchego i wilgotnego. Diagramy termodynamiczne. Temperatura wirtualna i temperatura potencjalna.

7. Woda w atmosferze. Przemiany fazowe. Ciepło utajone. Temperatury: punktu rosy, ekwiwalentna, wilgotnego termometru.

8. Warunki równowagi w atmosferze. Metoda cząstki i metoda warstwy.

Podręczniki

1. Salby M. L., Fundamentals of Atmospheric Physics.

2. Rogers R. R. and M. K. Yau, A short course in cloud physics

3. Iribarne J.V. and H.R. Chao, Fizyka Atmosfery

4. Curry J.A. and P.J. Webster, Thermodynamics of Atmospheres and Oceans

5. Iribarne J.V. Atmospheric thermodynamics

Rok akademicki: 2017/2018
Semestr: letni


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_1.pdf (2,6 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_2.pdf (2,6 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:

termodynamika_3.pdf (2,7 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_4.pdf (2,1 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:

termodynamika_5.pdf (2,3 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_6.pdf (1,6 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_7.pdf (2,0 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:

termodynamika_8.pdf (2,0 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_9.pdf (1,8 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

termodynamika_10.pdf (1,8 MB)
Wykład

Hanna Pawłowska

Dokumenty do zajęć:

termodynamika_11.pdf (4,3 MB)
Wykład