IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Zakład Badań Polarnych i ... MORSKICH Instytutu Geofizyki PAN - nowa perspektywa i znaczenie badań fiordów polarnych

dr Mateusz Moskalik

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

18 stycznia 2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Badania polarne dotychczas realizowane przez Instytut Geofizyki PAN w znacznej części, poza analizą pól geofizycznych, skupiały się na badaniach środowiska lądowego i lodowców. Prace dotyczące części morskiej realizowano głównie w latach 80-tych poprzez badania sejsmoakustyczne. Ponowne włączenie badań fiordów do prac realizowanych przez IGF PAN nastąpiło po 2012 roku. Rozpoczęto szeroką współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, rozbudowano infrastrukturę badawczą oraz rozpoczęto tworzenie interdyscyplinarnego zespołu naukowego. W ramach seminarium zaprezentowane są aktualne możliwości i realizowane kierunki badawcze wraz z prezentacją wyników prac naukowych ostatnich lat.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Cofnij