IGFSeminarium Zakładu Fotoniki

Wytwarzanie i charakteryzacja włókien światłowodowych z rdzeniem perowskitowym CsPbBr3

dr Paweł Socha

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

 

1 grudnia 2022 14:00, ul. Pasteura 5, sala 1.03

Termin: 1 grudnia, godzina 14:00 (czwartek)
Sala: 1.03

Prelegent: dr Paweł Socha
Tytuł: Wytwarzanie i charakteryzacja włókien światłowodowych z rdzeniem perowskitowym CsPbBr3

Streszczenie:
Metodę stopionego rdzenia (z ang. „Molten Core Method") pozwala na wytwarzanie m.in. funkcjonalnych włókien światłowodowych z rdzeniem krystalicznym o pożądanych właściwościach kryształów (np. fotoluminescencja, półprzewodnictwo, termoelektryczność). Obiecującym kandydatem na rdzeń w tego rodzaju włóknach są perowskity halogenkowe. Wykazują one obiecujące właściwości optoelektroniczne takie jak m.in. „przestrajalna" fotoluminescencja i duży współczynnik absorpcji, przez co znajdują zastosowania w panelach fotowoltaicznych, LED-ach i fotodetektorach. Wadami perowskitów halogenkowych jest ich duża higroskopijność, a także szkodliwy ołów obecny w ich składzie. Wykorzystanie szklanego płaszcza izoluje krystaliczny rdzeń od środowiska zewnętrznego, skutecznie rozwiązując przedstawione powyżej problemy. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane aspekty wytwarzania światłowodów z rdzeniem perowskitowym metodą stopionego rdzenia. Omówione zostaną także właściwości otrzymanych włókien i perspektywy ich wykorzystania jako materiał funkcjonalny.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne