IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Wysokorozdzielcze obrazowanie sejsmiczne wulkanu Santorini

Mgr Kajetan Chrapkiewicz, dr Michele Paulatto, prof. Joanna Morgan, PROTEUS team

 

7 grudnia 2018 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Santorini uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych europejskich wulkanów, a modele jego wnętrza mają dostarczyć wskazówek dotyczących nie tylko przyszłych erupcji, ale i fundamentalnych procesów geologicznych takich jak powstawanie skorupy kontynentalnej. W wystąpieniu opiszę badania jego struktury przy użyciu inwersji pełnego pola falowego (ang. full-waveform inversion), techniki opartej na optymalizacji rozwiązań równania falowego w skomplikowanych ośrodkach, wymagającej kosztownej akwizycji danych oraz dużych zasobów obliczeniowych.

Afiliacja:

mgr Kajetan Chrapkiewicz, dr Michele Paulatto, prof. Joanna Morgan - Imperial College London

PROTEUS team:
E. Hooft, B. Heath, B. McVey, D. Toomey - University of Oregon
C. Papazachos - Aristotle University of Thessaloniki
P. Nomikou - University of Athens
M. Warner, H. Kenning - Imperial College London

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Cofnij