IGFSeminarium fotoniki

Wpływ pH na wydajność ogniw perowskitowych

mgr Adam Wincukiewicz

Zaklad Fizyki Ciala Stałego, Wydział Fizyki, UW

 

6 maja 2021 12:15

https://us02web.zoom.us/j/85330074538?pwd=MWgxYTdpOGlDSzZMRCtKMVZwTjJVZz09


Cofnij