IGFSeminarium nauk o widzeniu

Wpływ własności widmowych oraz symetrii obrazów testowych na wynik pomiaru czułości kontrastowej u pacjentów astygmatycznych

mgr Małgorzata Patrzykont

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

1 lutego 2018 13:30, ul. Pasteura 5, sala B2.08a


Cofnij