IGFSeminarium nauk o widzeniu

Widzenie ze zwiększoną głębią ostrości za pomocą Miecza Świetlnego

dr inż. Krzysztof Petelczyc

Laboratorium Badań Percepcyjnych Politechnika Warszawska

 

13 maja 2021 13:15, on-line

Link: https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89622919280?pwd%3DYm9QZTZrZEtIQURXREFSZkNlRkNkdz09


Cofnij