IGFObrona rozprawy doktorskiej

Własności optyczne i mikrofizyczne aerozolu atmosferycznego pochodzącego ze spalania biomasy pozyskiwane na podstawie obserwacji lidarowych w Warszawie

mgr Łucja Janicka

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

3 lutego 2023 13:00, ul. Pasteura 5, Sala Rady Wydziału 0.22c parter

Promotor: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

prof. dr hab. Janusz Krzyścin (Instytut Geofizyki PAN);
dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski);

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Język obrony: język polski

Z pracą można się zap[oznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej jest umieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizyki pod adresem: http://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne