IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Symulacje numeryczne procesów kriowulkanicznych jako narzędzie projektowania kamery wielospektralnej w misji Enceladus Orbiter

lic. Jan Kotlarz, dr Natalia Zalewska

 

12 kwietnia 2019 09:30, ul. Pasteura 5, B4.58

Procesy kriowulkaniczne występujące na południowej półkuli Enceladusa, księżyca Saturna, są źródłem pióropuszy złożonych z kryształków lodu wodnego, pary wodnej, metanu i dwutlenku węgla. Przelatująca przez pióropusze sonda Cassini dostarczyła informacje zarówno o ich składzie chemicznym jak i o zróżnicowaniu gęstości i prędkości w poszczególnych ich częściach. Celem prowadzonej w Instytucie Lotnictwa pracy jest wykonanie kinetycznego modelu numerycznego (typu Particle In Cell) pióropuszy oraz zbadanie za jego pomocą czy skład chemiczny i gęstość poszczególnych składowych areozoli można określić na podstawie zdjęć wielospektralnych wykonanych kamerą o charakterystyce określonej w koncepcji sondy Enceladus Orbiter. W badaniach wykorzystywana jest kamera wielospektralna Quercus 6 w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. W wyniku pracy określone zostaną parametry brzegowe dla których taka detekcja będzie możliwa.

Afiliacja:
lic. Jan Kotlarz - Instytut Lotnictwa, Warszawa
dr Natalia Zalewska - Instytut Lotnictwa, Warszawa, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa)

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Cofnij