IGFSeminarium fotoniki

Studying structural changes in biological systems with stimulated emission

dr hab. Piotr Fita, prof. ucz.

Zakład Optyki, Wydział Fizyki UW

 

18 marca 2021 12:15, on-line

https://us02web.zoom.us/j/85330074538?pwd=MWgxYTdpOGlDSzZMRCtKMVZwTjJVZz09


Cofnij