IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych

mgr inż. Przemysław Dykowski, prof. Marek Grad, prof. Andrzej Krankowski, prof. Jan Kryński, dr inż. Tomasz Olszak, dr Marcin Polkowski, dr inż. Marcin Rajner, dr Marcin Sękowski, dr hab. Monika Wilde-Piórko

 

13 października 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Rejestracje sejsmiczne i grawimetryczne zazwyczaj są traktowane oddzielnie, mimo iż obydwie są związane z tym samym obiektem - Ziemią. Sejsmometry szerokopasmowe pozwalają na rejestrację i identyfikację fal powierzchniowych o okresach do 150 sekund, podczas gdy grawimetry nadprzewodnikowe są w stanie rejestrować fale powierzchniowe o okresach 400-500 sekund i dłuższych. Prezentacja przedstawia przykłady wspólnych zapisów grawimetrów i sejsmometrów umieszczonych w tych samych lokalizacjach i próby ich analiz. Wspólne rejestracje czterech grawimetrów (LaCoste&Romberg model G i ET, nadprzewodnikowy grawimetr iGrav-027) i czterech sejsmometrów (szerokopasmowe RefTek 120-150 Observer) prowadzone zostały między grudniem 2016 i majem 2017 w trzech lokalizacjach: Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra, Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu oraz Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku. Wspólne rejestracje pozwolą określić krzywe dyspersyjne fal powierzchniowych o długich okresach oraz okresy swobodnych oscylacji Ziemi.

 

Afiliacje:

1. mgr inż. Przemysław Dykowski: Centrum Geodezji i Geodynamiki, Instytut Geodezji i Kartografii
2. prof. Marek Grad: Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
3. prof. Andrzej Krankowski: Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
4. prof. Jan Kryński: Centrum Geodezji i Geodynamiki, Instytut Geodezji i Kartografii
5. dr inż. Tomasz Olszak: Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
6. dr Marcin Polkowski: Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
7. dr inż. Marcin Rajner: Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
8. dr Marcin Sękowski: Centrum Geodezji i Geodynamiki, Instytut Geodezji i Kartografii
9. dr hab. Monika Wilde-Piórko: Centrum Geodezji i Geodynamiki, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski


Cofnij