IGFSeminarium fotoniki

Prezentacje studenckie (ZOI- Elevator Pitch Challenge- second edition)

studenci

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

21 stycznia 2021 12:15, on-line

Aleksander Korneluk, "Niskotemperaturowe wytwarzanie warstw ITO oraz elektrycznie przestrajalnych struktur wielowarstwowych".

Michał Szuster, "Stymulowana spektroskopia Ramana, przy pomocy laserów ciągłych i jej zastosowanie".

Aleksandra Szymańska, "Nanoapertury plazmoniczne".

Michai Suster, "Nanodyski plazmoniczne".

Olga Kochanowska, "Analiza czułości nanorezonatorów dielektrycznych na podstawie rozpraszającej sfery".

Julia Szymczak, "Wytwarzanie struktur za pomocą procesu fotolitografii".

https://us02web.zoom.us/j/83791171520?pwd=WDNiaHZ4UkpRZnFwdlU1OVFnMk5Tdz09

Meeting ID: 837 9117 1520

Passcode:  145674


Cofnij