IGFSeminarium nauk o widzeniu

Metody charakteryzacji profilu powierzchni soczewek kontaktowych z użyciem mikroskopii sił atomowych oraz optycznej mikroskopii konfokalnej

mgr inż. Rafał Brygoła

Wydział Fizyki UW

 

2 grudnia 2020 15:15, on-line


Cofnij