IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Badania sejsmiczne struktury litosfery w rejonie podmorskiej góry Logachev'a w rejonie Grzbietu Knipowicza (Grzbiet Śródatlantycki) metodami aktywnymi

mgr inż. Dariusz Wójcik, dr hab. Wojciech Czuba, dr hab. Tomasz Janik

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

11 stycznia 2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

Dla lepszego rozpoznania struktury litosfery pod ultra-wolno rozszerzającymi się grzbietem śródoceanicznymi (< 20 mm/rok) w ramach pasywnego projektu KNIPAS przeprowadzono również eksperyment sejsmiczny z użyciem źródeł aktywnych (Knipovich Ridge passive seismic experiment). Obszar badań znajduje się na SW od Spitsbergenu na wodach Morza Grenlandzkiego. Pięć profili sejsmicznych o łącznej długości 320 km zostało wykonanych we wrześniu 2017 roku we współpracy z Alfred Wegener Institute z wykorzystaniem oceanicznych sejsmometrów dennych (OBS) oraz niemieckiego statku badawczego RV Maria S. Merian z systemem gun-ów na pokładzie. Siatka profili została zaprojektowana tak aby jej centrum znajdowało się nad podwodną górą Logachev’a. Zebrane dane pozwoliły na określenie struktury skorupy ziemskiej w tym rejonie do głębokości około 10 km. Do procesu modelowania sejsmicznego 2D wykorzystano dane z OBS leżących najbliżej profili. Struktura skorupy ziemskiej została określona na podstawie fal P z wykorzystaniem podejścia iteratywnego (trial-and-error modeling). Wynikiem są dwuwymiarowe modele pokazujące rozkład pola prędkości oraz granic wzdłuż profili.

Uwaga! Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki (skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura). Dojście również od ulicy Pasteura. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha), po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.


Cofnij