IGFObrona rozprawy doktorskiej

Analysis and Modelling of Small-Scale Turbulence - ODWOŁANA

mgr Emmanuel Akinlabi

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

20 marca 2020 13:00, ul. Pasteura 5, B0.14

Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Marta Wacławczyk
Recenzenci: dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB)
  prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)

 

Z pracą można się zapoznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej jest umieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizyki pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html

 

 


Cofnij