IGFSeminarium nauk o widzeniu

Analiza czynników wpływających na zmienność refrakcji w krótkim czasie w grupie młodych dorosłych

mgr Justyna Kiermasz

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

25 listopada 2020 15:15, on-line


Cofnij