IGFObrona rozprawy doktorskiej

Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing over the European Arctic in the Light of Absorbing Particles

mgr Justyna Lisok

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

27 lutego 2020 13:30, ul. Pasteura 5, 0.22c

Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz.
Drugi promotor: dr hab. Tymon Zieliński, prof. ucz.
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Krzyścin (Instytut Geofizyki PAN)
  dr hab. Anita Lewandowska, prof. ucz. (Instytut Oceanografii UG)

 

Z pracą można się zapoznać w bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej jest umieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizyki pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/obrony-rozpraw-doktorskich.html

 


Cofnij