IGFProjekt

Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

Narodowe Centrum Nauki, OPUS


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 24 września 2015 - 23 września 2019

dr inż. Marta Wacławczyk Kierownik projektu


Cofnij