IGFProjekt

Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 24 września 2015 - 23 września 2019

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
OPUS
- -
dr inż. Marta Wacławczyk Kierownik projektu

-

Cofnij