IGFResearch project

Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

Project leader:
dr inż. Marta Wacławczyk
Funding institution:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Realization period:
Sept. 24, 2015 - Sept. 23, 2019
-

Back