IGFMaster of Science Dissartation

Repeatability and agreement of corneal curvature measurements provided by the Oculus Keratograph 5M, topography module of L80 Wave+ and autokeratometry module of L80 Wave+

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Klaudyna Główka

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

Współcześnie keratometrię, czyli pomiar przedniej krzywizny rogówki wykonuje się za pomocą rozmaitych technologii. Dokładne pomiary są potrzebne w praktyce klinicznej, gdzie wartości keratometryczne mogą wskazać na choroby rogówki, pomóc w określeniu kwalifikacji do operacji refrakcyjnej, a także przy doborze soczewek wewnątrzgałkowych.
Celem pracy była ocena powtarzalności między sesjami pomiarów dwóch głównych południków rogówki uzyskanych przez Oculus Keratograph 5M, moduł topografii urządzenia L80 Wave+ oraz moduł autorefraktokeratometrii urządzenia L80 Wave+, a także ocena zgodności między tymi urządzeniami.


Back