IGFPraca magisterska

Powtarzalność i zgodność pomiarów promienia krzywizny rogówki uzyskanych przez topograf Oculus Keratograph 5M, moduł topografii urządzenia Visionix L80 Wave+ oraz moduł autorefraktokeratometrii urządzenia Visionix L80 Wave+

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Klaudyna Główka

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021


Cofnij