IGFBachelor thesis

Spectacle lenses used in presbyopia – types and constructions

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Izabela Brzozowska

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2015

Obniżenie zdolności akomodacyjnych oka związane z wiekiem nazywane jest prezbiopią. Jedną z metod korekcji prezbiopii jest korekcja okularowa. Istnieją różne rodzaje i konstrukcje soczewek korygujących prezbiopię: soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe, trójogniskowe, progresywne oraz degresywne. W pracy opisano cechy poszczególnych konstrukcji ze wskazaniem ich wad i zalet.


Back