IGFPraca licencjacka

Soczewki okularowe stosowane w korekcji prezbiopii - rodzaje i konstrukcje

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Izabela Brzozowska

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2015

Obniżenie zdolności akomodacyjnych oka związane z wiekiem nazywane jest prezbiopią. Jedną z metod korekcji prezbiopii jest korekcja okularowa. Istnieją różne rodzaje i konstrukcje soczewek korygujących prezbiopię: soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe, trójogniskowe, progresywne oraz degresywne. W pracy opisano cechy poszczególnych konstrukcji ze wskazaniem ich wad i zalet.


Cofnij