IGF



Bachelor thesis

The role of the optometrist in the care of people with visual impairment on the example of the School and Education Center for Blind Children in Laski

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Aleksandra Belica

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

W pracy opisano podstawowe informacje dotyczące narządu wzroku. Podano definicje ubytków wzroku takich jak niedowidzenie czy słabowidzenie. Wymieniono i opisano przyczyny słabowidzenia w zależności od wieku powstawania. Druga część pracy przybliża historię i sposób działania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W trzeciej części przybliżono sposób w jaki wykonywane są rehabilitację wzroku oraz wymieniono elementy rehabilitacji, które mógłby wykonywać optometrysta. Ponadto opisano różnicę między zawodem optometrysty, a tyflologa. W ostatniej części pracy skupiono się na pomocach optycznych oraz nieoptycznych dla osób z ubytkiem wzroku oraz nowoczesnych rozwiązaniach w tej dziedzinie. Na końcu wymieniono ośrodki, które pomagają dzieciom i młodzieży słabowidzącym, niedowidzącym oraz ociemniałym.


Back