IGFPraca licencjacka

Rola optometrysty w opiece osób z ubytkiem wzroku na przykładzie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Belica

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

W pracy opisano podstawowe informacje dotyczące narządu wzroku. Podano definicje ubytków wzroku takich jak niedowidzenie czy słabowidzenie. Wymieniono i opisano przyczyny słabowidzenia w zależności od wieku powstawania. Druga część pracy przybliża historię i sposób działania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W trzeciej części przybliżono sposób w jaki wykonywane są rehabilitację wzroku oraz wymieniono elementy rehabilitacji, które mógłby wykonywać optometrysta. Ponadto opisano różnicę między zawodem optometrysty, a tyflologa. W ostatniej części pracy skupiono się na pomocach optycznych oraz nieoptycznych dla osób z ubytkiem wzroku oraz nowoczesnych rozwiązaniach w tej dziedzinie. Na końcu wymieniono ośrodki, które pomagają dzieciom i młodzieży słabowidzącym, niedowidzącym oraz ociemniałym.


Cofnij