IGFPublication

Dokładność i powtarzalność obiektywnego pomiaru wady refrakcji konwencjonalnym autorefraktometrem, autorefraktometrem otwartego pola oraz aberrometrem u młodych dorosłych

Wosik J., Pniewski J.

Publication type:
Popular science article

OPTYKA

5(60), 2019, 34-38

Organization unit:
IG, IOD


Back