IGFPublikacja

Dokładność i powtarzalność obiektywnego pomiaru wady refrakcji konwencjonalnym autorefraktometrem, autorefraktometrem otwartego pola oraz aberrometrem u młodych dorosłych

Wosik J., Pniewski J.

Typ publikacji:
Atrykuł popularnonaukowy

OPTYKA

5(60), 2019, 34-38

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZOI


Cofnij