IGFPublication

Ciężki zespół suchego oka – algorytm diagnostyczny w praktyce klinicznej

Kita-Mosek M., Ambroziak A.M., Kołodziejczyk W., Langwińska-Wośko E.

Publication type:
Scientific publication not reviewed

OKULISTYKA

3/2014, 2014, 30-33

Organization unit:
IG, IOD


Back