IGFPublikacja

Ciężki zespół suchego oka – algorytm diagnostyczny w praktyce klinicznej

Kita-Mosek M., Ambroziak A.M., Kołodziejczyk W., Langwińska-Wośko E.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa nierecenzowana

OKULISTYKA

3/2014, 2014, 30-33

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZOI


Cofnij