IGFProject

Analiza ewolucji własności mechanicznych warstwy powierzchniowej jądra komety

Komitet Badań Naukowych, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Litospheric Physics Department

Project realisation: None - None

dr hab. Konrad Kossacki Project leader


Back