IGFProjekt

Analiza ewolucji własności mechanicznych warstwy powierzchniowej jądra komety

Komitet Badań Naukowych, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Litosfery

Realizacja projektu: None - None

dr hab. Konrad Kossacki Kierownik projektu


Cofnij