IGFProjekt

Analiza ewolucji własności mechanicznych warstwy powierzchniowej jądra komety

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: None - None
Komentarz: konkurs 9

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Komitet Badań Naukowych
.
- -
dr hab. Konrad Kossacki Kierownik projektu

-

Cofnij