IGFResearch project

Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał Układu Słonecznego

Project leader:
dr hab. Konrad Kossacki
Funding institution:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Realization period:
July 18, 2013 - July 17, 2015

Back