IGFProject

Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał Układu Słonecznego

Narodowe Centrum Nauki, OPUS


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Litospheric Physics Department

Project realisation: July 18, 2013 - July 17, 2015


Back