IGFProjekt

Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał Układu Słonecznego

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 18 lipca 2013 - 17 lipca 2015

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
OPUS
- -
-

Cofnij