IGFProjekt badawczy

Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał Układu Słonecznego

Kierownik projektu:
dr hab. Konrad Kossacki
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Okres realizacji:
18 lipca 2013 - 17 lipca 2015
dr hab. Konrad Kossacki Kierownik projektu
prof. dr hab. Leszek Czechowski Wykonawca

-

Cofnij