IGFResearch project

Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów

Project leader:
prof. dr hab. Leszek Czechowski
Funding institution:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realization period:
June 1, 2005 - May 31, 2008
prof. dr hab. Leszek Czechowski Project leader
dr hab. Monika Wilde-Piórko Principal investigator
dr hab. Konrad Bajer Investigator
prof. dr hab. Marek Grad Investigator

Co-contractors:

Mariusz Majdański
Lech Krysiński

-

Back