IGFProjekt badawczy

Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Leszek Czechowski
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
1 czerwca 2005 - 31 maja 2008
prof. dr hab. Leszek Czechowski Kierownik projektu
dr hab. Monika Wilde-Piórko Główny wykonawca
dr hab. Konrad Bajer Wykonawca
prof. dr hab. Marek Grad Wykonawca

Współwykonawcy:
Mariusz Majdański
Lech Krysiński
-

Cofnij