IGFProjekt

Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Litosfery

Realizacja projektu: 1 czerwca 2005 - 31 maja 2008

prof. dr hab. Marek Grad Wykonawca
dr hab. Konrad Bajer Wykonawca
prof. dr hab. Leszek Czechowski Kierownik projektu
dr hab. Monika Wilde-Piórko Główny wykonawca

Współwykonawcy:

Mariusz Majdański
Lech Krysiński


Cofnij