IGFProjekt

Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 1 czerwca 2005 - 31 maja 2008

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
- -
prof. dr hab. Marek Grad Wykonawca
dr hab. Konrad Bajer Wykonawca
prof. dr hab. Leszek Czechowski Kierownik projektu
dr hab. Monika Wilde-Piórko Główny wykonawca

Współwykonawcy:

Mariusz Majdański
Lech Krysiński

-

Cofnij