IGFResearch project

Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie

Project leader:
prof. dr hab. Leszek Czechowski
Funding institution:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Realization period:
Dec. 13, 2011 - Oct. 12, 2015
prof. dr hab. Leszek Czechowski Project leader
prof. dr hab. Marek Grad Investigator
dr Katarzyna Misiura Investigator
dr hab. Monika Wilde-Piórko Investigator

Co-contractors:

Piotr Witek
Lech Krysiński

-

Back