IGFProject

Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie

Narodowe Centrum Nauki, OPUS


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Litospheric Physics Department

Project realisation: Dec. 13, 2011 - Oct. 12, 2015

prof. dr hab. Leszek Czechowski Project leader
dr Katarzyna Misiura Investigator
prof. dr hab. Marek Grad Investigator
dr hab. Monika Wilde-Piórko Investigator

Co-contractors:

Piotr Witek
Lech Krysiński


Back