IGFProjekt

Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 13 grudnia 2011 - 12 października 2015

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
Narodowe Centrum Nauki
OPUS
- -
prof. dr hab. Leszek Czechowski Kierownik projektu
dr Katarzyna Misiura Wykonawca
prof. dr hab. Marek Grad Wykonawca
dr hab. Monika Wilde-Piórko Wykonawca

Współwykonawcy:

Piotr Witek
Lech Krysiński

-

Cofnij