IGFProject

Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo–zachodniej - metody trójwymiarowe

Komitet Badań Naukowych, Promotorski


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Litospheric Physics Department

Project realisation: July 4, 2005 - July 3, 2006

prof. dr hab. Marek Grad Project leader

Co-contractors:

Mariusz Majdański

Projekt promotorski Mariusza Majdańskiego.


Back