IGFProjekt

Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo–zachodniej - metody trójwymiarowe

Komitet Badań Naukowych, Promotorski


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Litosfery

Realizacja projektu: 4 lipca 2005 - 3 lipca 2006

prof. dr hab. Marek Grad Kierownik projektu

Współwykonawcy:

Mariusz Majdański

Projekt promotorski Mariusza Majdańskiego.


Cofnij