IGFGeometrical and instrumental optics

dr hab. Rafał Kasztelanic

Academic year: 2018/2019
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Rafał Kasztelanic

ul. Pasteura 5,

Lecture documents:
Wykład 1 - Script for the lecture
OGiI w1.pdf
Cwiczenia 1
Cwicz_1.pdf
Ćwiczenia 2
Cwicz_2.pdf
Wykład 2 - Script for the lecture
OGiI w2.pdf
Ćwiczenia 3
Cwicz_3.pdf
Wykład 3 - Script for the lecture
OGiI w3.pdf
Wykład 4 - Script for the lecture
OGiI w4.pdf
Wykład 5 - Script for the lecture
OGiI w5.pdf
Wykład 6 - Script for the lecture
OGiI w6.pdf
Ćwiczenia 4 - Script for the classes
Cwicz_4.pdf
Wykład 7 - Script for the lecture
OGiI w7.pdf
Ćwiczenia 5 - Script for the classes
Cwicz_5.pdf
Wykład 8 - Script for the lecture
OGiI w8.pdf
Ćwiczenia 6 - Script for the classes
Cwicz_6.pdf
Wykład 9 - Script for the lecture
OGiI w9.pdf
Wykład 10 - Script for the lecture
OGiI w10.pdf
Wykład 11 - Script for the lecture
OGiI w11.pdf
Ćwiczenia 8 - Script for the classes
Cwicz_8.pdf
Ćwiczenia 7 - Script for the classes
Cwicz_7.pdf
Wykład 12 - Script for the lecture
OGiI w12.pdf
Wykład 13 - Script for the lecture
OGiI w13.pdf
Wykład 14 - Script for the lecture
OGiI w14.pdf
Kolokwium 2 - rozwiązania zadań
Kolokwium 2 rozwiazania.pdf
Pytania na egzamin - Script for the lecture
PytEgzaminacyjne.pdf
Pytania na egzamin z laboratorium - Information for students
Laboratorium Egzamin Pytania 2019.pdf
Lecture