IGFGeometrical and instrumental optics

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Academic year: 2018/2019
Semester: winter


Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Rafał Kasztelanic

; ul. Pasteura 5,

Lecture documents:
Skrypt do wykładu
OGiI w1.pdf (4.0 MB)

Cwicz_1.pdf (466.6 KB)

Cwicz_2.pdf (508.1 KB)
Skrypt do wykładu
OGiI w2.pdf (3.7 MB)

Cwicz_3.pdf (198.2 KB)
Skrypt do wykładu
OGiI w3.pdf (2.0 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w4.pdf (1.5 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w5.pdf (1.9 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w6.pdf (2.7 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_4.pdf (365.6 KB)
Skrypt do wykładu
OGiI w7.pdf (3.1 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_5.pdf (409.3 KB)
Skrypt do wykładu
OGiI w8.pdf (2.3 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_6.pdf (469.7 KB)
Skrypt do wykładu
OGiI w9.pdf (2.3 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w10.pdf (2.5 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w11.pdf (2.8 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_8.pdf (416.1 KB)
Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_7.pdf (381.7 KB)
Skrypt do wykładu
OGiI w12.pdf (2.7 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w13.pdf (1.9 MB)
Skrypt do wykładu
OGiI w14.pdf (1.0 MB)

Kolokwium 2 rozwiazania.pdf (562.6 KB)
Skrypt do wykładu
PytEgzaminacyjne.pdf (403.5 KB)
Informacje dla studentów
Laboratorium Egzamin Pytania 2019.pdf (394.9 KB)
Wykład