IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Optyka geometryczna i instrumentalna

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Optyka Okularowa i Optometria (pl)
Jednostka organizacyjna: IGF,ZOI

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Rafał Kasztelanic
; ul. Pasteura 5,

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Wykład 1
OGiI w1.pdf (4,0 MB)
Dokument pomocniczy do ćwiczeń
Cwiczenia 1
Cwicz_1.pdf (466,6 KB)
Dokument pomocniczy do ćwiczeń
Ćwiczenia 2
Cwicz_2.pdf (508,1 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 2
OGiI w2.pdf (3,7 MB)
Dokument pomocniczy do ćwiczeń
Ćwiczenia 3
Cwicz_3.pdf (198,2 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 3
OGiI w3.pdf (2,0 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 4
OGiI w4.pdf (1,5 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 5
OGiI w5.pdf (1,9 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 6
OGiI w6.pdf (2,7 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 4
Cwicz_4.pdf (365,6 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 7
OGiI w7.pdf (3,1 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 5
Cwicz_5.pdf (409,3 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 8
OGiI w8.pdf (2,3 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 6
Cwicz_6.pdf (469,7 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 9
OGiI w9.pdf (2,3 MB)
Wykład