IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Optyka geometryczna i instrumentalna

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Optyka Okularowa i Optometria
Jednostka organizacyjna: IGF,ZOI

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Rafał Kasztelanic
; ul. Pasteura 5,

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Wykład 1
OGiI w1.pdf (4,0 MB)
None
Cwiczenia 1
Cwicz_1.pdf (466,6 KB)
None
Ćwiczenia 2
Cwicz_2.pdf (508,1 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 2
OGiI w2.pdf (3,7 MB)
None
Ćwiczenia 3
Cwicz_3.pdf (198,2 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 3
OGiI w3.pdf (2,0 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 4
OGiI w4.pdf (1,5 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 5
OGiI w5.pdf (1,9 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 6
OGiI w6.pdf (2,7 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 4
Cwicz_4.pdf (365,6 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 7
OGiI w7.pdf (3,1 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 5
Cwicz_5.pdf (409,3 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 8
OGiI w8.pdf (2,3 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 6
Cwicz_6.pdf (469,7 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 9
OGiI w9.pdf (2,3 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 10
OGiI w10.pdf (2,5 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 11
OGiI w11.pdf (2,8 MB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 8
Cwicz_8.pdf (416,1 KB)
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia 7
Cwicz_7.pdf (381,7 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 12
OGiI w12.pdf (2,7 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 13
OGiI w13.pdf (1,9 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 14
OGiI w14.pdf (1,0 MB)
None
Kolokwium 2 - rozwiązania zadań
Kolokwium 2 rozwiazania.pdf (562,6 KB)
Skrypt do wykładu
Pytania na egzamin
PytEgzaminacyjne.pdf (403,5 KB)
Informacje dla studentów
Pytania na egzamin z laboratorium
Laboratorium Egzamin Pytania 2019.pdf (394,9 KB)
Wykład