IGFOptyka geometryczna i instrumentalna

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

; ul. Pasteura 5,

Dokumenty do zajęć:
Wykład 1 - Skrypt do wykładu
OGiI w1.pdf (4,0 MB)
Cwiczenia 1
Cwicz_1.pdf (466,6 KB)
Ćwiczenia 2
Cwicz_2.pdf (508,1 KB)
Wykład 2 - Skrypt do wykładu
OGiI w2.pdf (3,7 MB)
Ćwiczenia 3
Cwicz_3.pdf (198,2 KB)
Wykład 3 - Skrypt do wykładu
OGiI w3.pdf (2,0 MB)
Wykład 4 - Skrypt do wykładu
OGiI w4.pdf (1,5 MB)
Wykład 5 - Skrypt do wykładu
OGiI w5.pdf (1,9 MB)
Wykład 6 - Skrypt do wykładu
OGiI w6.pdf (2,7 MB)
Ćwiczenia 4 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_4.pdf (365,6 KB)
Wykład 7 - Skrypt do wykładu
OGiI w7.pdf (3,1 MB)
Ćwiczenia 5 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_5.pdf (409,3 KB)
Wykład 8 - Skrypt do wykładu
OGiI w8.pdf (2,3 MB)
Ćwiczenia 6 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_6.pdf (469,7 KB)
Wykład 9 - Skrypt do wykładu
OGiI w9.pdf (2,3 MB)
Wykład 10 - Skrypt do wykładu
OGiI w10.pdf (2,5 MB)
Wykład 11 - Skrypt do wykładu
OGiI w11.pdf (2,8 MB)
Ćwiczenia 8 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_8.pdf (416,1 KB)
Ćwiczenia 7 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_7.pdf (381,7 KB)
Wykład 12 - Skrypt do wykładu
OGiI w12.pdf (2,7 MB)
Wykład 13 - Skrypt do wykładu
OGiI w13.pdf (1,9 MB)
Wykład 14 - Skrypt do wykładu
OGiI w14.pdf (1,0 MB)
Kolokwium 2 - rozwiązania zadań
Kolokwium 2 rozwiazania.pdf (562,6 KB)
Pytania na egzamin - Skrypt do wykładu
PytEgzaminacyjne.pdf (403,5 KB)
Pytania na egzamin z laboratorium - Informacje dla studentów
Laboratorium Egzamin Pytania 2019.pdf (394,9 KB)
Wykład