IGFGeometrical and Instrumental Optics

dr hab. Rafał Kasztelanic

Academic year: 2019/2020
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Rafał Kasztelanic

Lecture documents:
Zestaw pytań egzaminacyjnych - Script for the lecture
PytEgzaminacyjne2019.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Jan. 7, 2020, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 13 - Script for the lecture
OGiI w13.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Lecture documents:
Ćwiczenia 8 - Script for the classes
Cwicz_8.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Lecture documents:
Ćwiczenia 7 - Script for the classes
Cwicz_7.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Lecture documents:
Ćwiczenia 6 - Script for the classes
Cwicz_6.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Lecture documents:
Ćwiczenia 5 - Script for the classes
Cwicz_5.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Dec. 18, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 12 - Script for the lecture
OGiI w12.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Dec. 11, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 11 - Script for the lecture
OGiI w11.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Dec. 4, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 10 - Script for the lecture
OGiI w10.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 27, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 9 - Script for the lecture
OGiI w9.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 20, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 8 - Script for the lecture
OGiI w8.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 13, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 7 - Script for the lecture
OGiI w7.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 6, 2019, 3 p.m.

Lecture documents:
Ćwiczenia 4 - Script for the classes
Cwicz_4.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Nov. 6, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 6 - Script for the lecture
OGiI w6.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Oct. 30, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 5 - Script for the lecture
OGiI w5.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Oct. 23, 2019, 8 a.m.

Lecture documents:
Wykład 4 - Script for the lecture
OGiI w4.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Oct. 23, 2019, 12:37 p.m.

Lecture documents:
Ćwiczenia 3 - Script for the classes
Cwicz_3.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Oct. 16, 2019, 12:36 p.m.

Lecture documents:
Ćwiczenia 2 - Script for the classes
Cwicz_2.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Oct. 9, 2019, 12:35 p.m.

Lecture documents:
Ćwiczenia 1 - Script for the classes
Cwicz_1.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Oct. 23, 2019, 12:09 p.m.

Lecture documents:
Wykład 3 - Script for the lecture
OGiI w3.pdf
Lecture