IGFOptyka Geometryczna i Instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
Zestaw pytań egzaminacyjnych - Skrypt do wykładu
PytEgzaminacyjne2019.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

7 stycznia 2020 08:00

 • Luminescencja
 • Absorpcja
 • Absorbancja (prawo Lamberta-Beera)
 • Dwójłomność
 • Detektory

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 13 - Skrypt do wykładu
OGiI w13.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 8 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_8.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 7 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_7.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 6 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_6.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 5 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_5.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

18 grudnia 2019 08:00

 • Jakość widzenia
  • Akomodacja
  • Adaptacja
  • Zbieżność widzenia
  • Czas postrzegania
  • Luminancja
  • Kontrast
 • Złudzenia optyczne
Dokumenty do zajęć:
Wykład 12 - Skrypt do wykładu
OGiI w12.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

11 grudnia 2019 08:00

 • Przyrządy optyczne
  • Mikroskop
  • Aparat fotograficzny
  • Projektor
 • Układ idealny a rzeczywisty
 • Fotometria

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 11 - Skrypt do wykładu
OGiI w11.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

4 grudnia 2019 08:00

 • Przyrządy optyczne
  • camera obscura
  • lupa
  • luneta Keplera
  • luneta Galileusza
  • lornetka
  • teleskop
Dokumenty do zajęć:
Wykład 10 - Skrypt do wykładu
OGiI w10.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

27 listopada 2019 08:00

 • Głębia ostrości
 • Optyka falowa
  • dyfrakcja
  • siatka dyfrakcyjna
  • cienkie warstwy
  • pierścienie Newtona
 • Rozdzielczość
  • obraz punktu (plamka Airy)

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 9 - Skrypt do wykładu
OGiI w9.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

20 listopada 2019 08:00

 • Koma
 • Astygmatyzm i krzywizna pola
 • Dystorsja
 • Aberracje monochromatyczne
 • Aberracje chromatyczne
 • Aberracje oka
 • Aberracje a przesłony
 • Diagram śladowy
Dokumenty do zajęć:
Wykład 8 - Skrypt do wykładu
OGiI w8.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

13 listopada 2019 08:00

 • optyka promieni
 • przysłony, diafragmy
 • promień polowy, promień aperurowy
 • źrenice, luki
 • apertura numeryczna
 • aberracje optyczne
 • opis Seidela, opis Zernikego
 • aberacja sferyczna
Dokumenty do zajęć:
Wykład 7 - Skrypt do wykładu
OGiI w7.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

6 listopada 2019 15:00

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 4 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_4.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

6 listopada 2019 08:00

 • wzór Bessela
 • układ 2 cienkich soczewek
 • moc wypadkowa układu soczewek
 • punkty węzłowe, punkty główne
 • soczewka gruba
 • grubość zredukowana
 • płaszczyzny główne
 • układy soczewek

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 6 - Skrypt do wykładu
OGiI w6.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

30 października 2019 08:00

 • obliczenia dla zwierciadeł i soczewek
 • zbierzność (wergencja)
 • powierzchni arozdzielająca 2 ośrodki
 • środek geometryczny soczewki
 • moc efektywna soczewki
Dokumenty do zajęć:
Wykład 5 - Skrypt do wykładu
OGiI w5.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

23 października 2019 08:00

 • soczewka cienka
Dokumenty do zajęć:
Wykład 4 - Skrypt do wykładu
OGiI w4.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

23 października 2019 12:37

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 3 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_3.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

16 października 2019 12:36

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 2 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_2.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

9 października 2019 12:35

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 1 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_1.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

23 października 2019 12:09

 • pryzmaty, dioptria pryzmatyczna
 • układ optyczny
 • reguła znaków
 • niezmiennik Abbego, zdolność zbierająca powierzchni
 • ognisko przedmiotowe, ognisko obrazowe
 • zwierciadło płaskie, zwierciadło sferyczne
 • równanie zwierciadła
Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Skrypt do wykładu
OGiI w3.pdf
Wykład