IGFOptyka Geometryczna i Instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

13 listopada 2019 08:00

 • optyka promieni
 • przysłony, diafragmy
 • promień polowy, promień aperurowy
 • źrenice, luki
 • apertura numeryczna
 • aberracje optyczne
 • opis Seidela, opis Zernikego
 • aberacja sferyczna
Dokumenty do zajęć:
Wykład 7 - Skrypt do wykładu
OGiI w7.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

6 listopada 2019 15:00

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 4 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_4.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

6 listopada 2019 08:00

 • wzór Bessela
 • układ 2 cienkich soczewek
 • moc wypadkowa układu soczewek
 • punkty węzłowe, punkty główne
 • soczewka gruba
 • grubość zredukowana
 • płaszczyzny główne
 • układy soczewek

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 6 - Skrypt do wykładu
OGiI w6.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

30 października 2019 08:00

 • obliczenia dla zwierciadeł i soczewek
 • zbierzność (wergencja)
 • powierzchni arozdzielająca 2 ośrodki
 • środek geometryczny soczewki
 • moc efektywna soczewki
Dokumenty do zajęć:
Wykład 5 - Skrypt do wykładu
OGiI w5.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

23 października 2019 08:00

 • soczewka cienka
Dokumenty do zajęć:
Wykład 4 - Skrypt do wykładu
OGiI w4.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

23 października 2019 12:37

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 3 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_3.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

16 października 2019 12:36

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 2 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_2.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

9 października 2019 12:35

Dokumenty do zajęć:
Ćwiczenia 1 - Skrypt do ćwiczeń
Cwicz_1.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

23 października 2019 12:09

 • pryzmaty, dioptria pryzmatyczna
 • układ optyczny
 • reguła znaków
 • niezmiennik Abbego, zdolność zbierająca powierzchni
 • ognisko przedmiotowe, ognisko obrazowe
 • zwierciadło płaskie, zwierciadło sferyczne
 • równanie zwierciadła
Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Skrypt do wykładu
OGiI w3.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

16 października 2019 11:55

 • dyspersja, rozpraszanie, widma
 • zasada Huygensa, Zasada Fermata, 
 • Optyka promieni
 • odbicie, załamanie, całkowite wewnetrzne odbicie, wzory Fresnel
 • płytka płasko-równoległa
 • Pryzmat

 

Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Skrypt do wykładu
OGiI w2.pdf
Wykład

Rafał Kasztelanic

 • Co to jest światło?
 • Czym zajmuje się optyka?
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
OGiI w1.pdf
Wykład