IGFGeometric and Instrumental Optics

dr hab. Rafał Kasztelanic

Academic year: 2020/2021
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Rafał Kasztelanic

Jan. 27, 2021, 1:15 p.m.

Lecture documents:
OGiI w12.pdf
OGiI_w12.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Jan. 27, 2021, 9 a.m.

Lecture documents:
Cwicz_9.pdf
Cwicz_12_rozw.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Jan. 20, 2021, 1 p.m.

Lecture documents:
OGiI w11.pdf
OGiI w9.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Jan. 20, 2021, 9 a.m.

Lecture documents:
Cwicz_8b_rozw.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Jan. 13, 2021, 1 p.m.

Lecture documents:
OGiI w10.pdf
OGiI w10.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Jan. 13, 2021, 9 a.m.

Class

Rafał Kasztelanic

Lecture documents:
PytEgzaminacyjne.pdf
Lecture

Rafał Kasztelanic

Jan. 8, 2021, 1:15 p.m.

Lecture

Rafał Kasztelanic

Jan. 8, 2021, midnight

Lecture documents:
Ćwiczenia 7
Cwicz_7.pdf
rozwiązania
Cwicz_6_3_7_1_rozw.pdf
Cwicz_6_2rozw.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Dec. 9, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
OGiI w8.pdf
OGiI w8.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Dec. 2, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
OGiI w7.pdf
OGiI w7.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Dec. 9, 2020, 9:15 a.m.

Class

Rafał Kasztelanic

Nov. 25, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
OGiI w6.pdf
OGiI w6.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Dec. 2, 2020, 9:15 a.m.

Class

Rafał Kasztelanic

Nov. 18, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
OGiI w5.pdf
OGiI w5.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 25, 2020, 9:15 a.m.

Lecture documents:
- Script for the classes
Cwicz_4.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Nov. 18, 2020, 1:15 p.m.

Lecture documents:
OGiI w4.pdf
OGiI w4.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 18, 2020, 9:15 a.m.

Lecture documents:
Cwicz_3.pdf
Class

Rafał Kasztelanic

Nov. 4, 2020, midnight

Lecture documents:
Wykład 3 - Script for the lecture
OGiI w3.pdf
OGiI w3 part1.mp4
OGiI w3 part2.mp4
Lecture

Rafał Kasztelanic

Nov. 4, 2020, 9:15 a.m.

Lecture documents:
Cwicz_2_2020.pdf
- Presentation
OGiI c2.mp4
- Script for the classes
Cwicz_2 2020rozw.pdf